MTAM
Utvecklingsverktyget för ledningsgrupper och styrelser

MTAM -det självklara valet för ledningsgrupper och styrelser.
Ett kvalitetssäkrat sätt att effektivisera ledningsarbetet.
Har du en mätnings-kod? klicka här för att svara på frågorna.