Om MTAM

MTAM-gruppen bildades 2007 Otto Granberg, PhD Monica Bjerlöv PhD och John Ylander PhD, med syfte att utveckla en metod för att tydliggöra sambandet mellan ledningsgruppens unika förutsättningar och deras förmåga. Arbetet resulterade i MTAM som bygger på ett frågebatteri och en pedagogisk modell som ger ledningsgrupper ett unikt stöd för sitt utvecklingsarbete.I den nedre vänstra delen av skalan hittar vi ledningsgrupper som kanske klarar sig ok, så länge frågorna inte är för svåra att hantera.

Den övre högra delen av skalan visar den förmåga som krävs för att hantera komplexitet och komplexa uppgifter, utifrån detta har ledningsgruppen identifierat och kommit överens om vad den ska göra för att stödja organisationen.

För att se hur ledningsgruppen ligger till används MTAM’s enkät. Enkäten består av 43 frågor och besvaras digitalt. Inga resultat som återförs till verksamheten kommer att kunna härledas till enskilda personer.

Resultatet av enkäten presenteras i tre olika bilder vilka ligger till grund för ledningsgruppens ökade insikter om nuläge och hjälper gruppen att se sitt önskade läge.

Som certifierad konsult hjälper du ledningsgruppen att gå från nuläge till önskat läge. I och med att ledningsgruppen själv bestämmer vad den behöver utveckla blir utvecklingsarbetet ett samarbete mellan ledningsgruppen och konsulten vilket främjar en lyckad utveckling.