Sekretesspolicy / GDPR

Nedan en beskrivning av MTAM Gruppens behandling av personuppgifter. Här vill vi:

  • Förtydliga ansvaret för att skydda användarnas rättigheter och integritet.
  • Förklara hur vi använder den personliga information som användarna delar med oss, så att vi kan erbjuda våra tjänster och ge bästa möjliga upplevelse av dem.
  • Prata om webbplatsen och när användare är i kontakt med oss.
  • Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter


MTAM-Gruppen AB, 559152-9721, är en leverantör av verktyg och tjänster för att utföra mätningar åt ledningsgrupper.

All behandling av personuppgifter är inte tillåten utan lämplig rättslig grund enligt General Data Protection Regulation (GDPR) artikel 6. Därför tillämpar vi på MTAM-Gruppen följande rättsliga grunder enligt definitionen i GDPR för all behandling av dina personuppgifter

I de fall mätningen utförs av MTAM Gruppen är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som användare delar med oss.

I de fall mätningarna utförs av ett annat företag med hjälp av MTAM Gruppens verktyg är vi personuppgiftsbiträde för detta företag.

För att MTAM Gruppen ska kunna tillhandahålla tjänster åt detta företag behandlas användarnamn och e-post. Dessa uppgifter tillhandahålls av den personuppgiftsansvarige (företaget).

De personuppgifter som behandlas kommer att variera beroende på vilken typ av företag användarna använder. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för ett företag som är ett enskilt företag eller en privatperson. När ett företag beställer Tjänsten samlar vi in ​​kontaktinformation och företagsinformation.
Vid anmälan till våra mätningar behöver vi deltagarnas namn och e-postadress.
Om användare har en fråga eller vill kontakta oss angående någon annan fråga, kan mängden personuppgifter variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är vanligtvis kontaktinformation, online-identifikationer och företagsinformation.

En deltagare, användare kan se vilka personuppgifter som finns lagrade om dem på samma länk som de fick i inbjudan till undersökningen. Deltagaren kan när som helst be att få dölja personlig information. Inbjudningslänken ger möjlighet att få personuppgifter borttagna från systemet.

Ingen individuell data lagras mer än tre (3) år, all vår data sparas på svenska servrar.