Certifiera Dig

Att som konsult bidra till utveckling i en ledningsgrupp kräver gedigen erfarenhet. Konsultens goda erfarenhet är därför en förutsättning för licensiering. 

  1. Under en heldag träffas vi i en kvalitativ grupp för att ta del av forskningen om fenomenet ledningsgrupper, skapa förståelse för MTAM, studera exempelgrupper och träna samt gå igenom konsultens hantering och administration av verktyg och mätningar. 
  2. Egen mätning av utvald ledningsgrupp. Med stöd av kursledningen tolkar du sedan resultatet och förbereder hur återkopplingen till ledningsgruppen ska göras.
  3. Uppföljande reflektion och avstämning med kursledningen.

Det är först när samtliga tre steg har genomförts som du blir licensierad MTAM-konsult och får tillgång till den administration du behöver för att på egen hand genomföra framtida mätningar.

Det viktigaste är att MTAM ger konsulten synnerligen goda möjligheter att agera facilitator och på så vis hjälpa gruppen till professionell och effektiv utveckling.

Redan när vi berättar för en ledningsgrupp om hur vårt arbetssätt inkluderar MTAM ökar intresset för ett faktiskt samarbete.

Som konsulter ska vi driva gruppens utveckling. Samtidigt förenklar MTAM dina möjligheter att sälja in dina tjänster. Du har dessutom affärsmässiga marginaler redan vid inköp/försäljning av mätinstrumentet.

Med MTAM som grund kan du fritt tillämpa de verktyg och metoder som du och beställaren kommer överens om.