För Ledningsgrupper

För dig som leder eller är medlem i en ledningsgrupp kan känslan av att vi borde kunna bidra med mer säkert infinna sig. Ledningsgruppsarbete präglas ofta av olika viljor och uppfattningar och medlemmarna kan ofta önska att det fanns en större samsyn i ledningsgruppsarbetet. Det viktiga är att ledningsgruppen har en förmåga som lever upp till de krav som ställs i uppdraget.

Att använda sig av MTAM som kartläggning av ledningsgruppens förmåga är därför ovärderligt. MTAM hjälper ledningsgrupper att sätta igång ett konkret utvecklingsarbete där ledningsgruppen ökar sin samarbetsförmåga och blir en professionell ledningsgrupp.

Utvecklingsarbetet

MTAM bygger på självskattning och handlar om hur arbetet fungerar i ledningsgruppen.

Sammantaget visar mätningen ledningsgruppens samlade effektivitet och samarbetsförmåga. Därmed får varje ledningsgrupp ett unikt nuläge som utgångspunkt för sin utveckling och fortsatta samarbete.

En certifierad konsult hjälper ledningsgruppen att gå från nuläge till önskat läge. I och med att ledningsgruppen själv bestämmer vad den behöver utveckla blir utvecklingsarbetet ett samarbete mellan ledningsgruppen och konsulten vilket främjar en lyckad utveckling.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.