Vanliga frågor

Kan man använda MTAM på ledningsgrupper i offentlig verksamhet? -Ja

Kan man använda MTAM på ledningsgrupper i näringslivet? -Ja

Kan man använda MTAM på ledningsgrupper i idéburna organisationer? -Ja

Kan man använda MTAM på styrelser? -Ja, det finns ett speciellt framtaget
verktyg kallat BAM, titta gärna här

Är MTAM ett tillförlitligt verktyg? -Ja, det ligger mycket forskning bakom titta gärna här

Har MTAM funnits med som krav i större upphandlingar? -Ja, tex. Domstolsverket, FRA, Kungsbacka kommun mfl.

Anordnar MTAM Gruppen nätverksträffar? -Ja, vanligtvis irl på våren och digitalt på hösten

Om vi är flera som vill certifiera oss, kan ni komma till oss och certifiera? -Ja vi anordnar ofta skräddarsydda certifieringar.