För Styrelser

Det finns flera skäl till att styrelser bör utvärdera sitt eget arbete. Först och främst visar det på god styrning och ansvarsskyldighet. Utvärdering underlättar lärande och ökar slutligen effekten av styrelsens arbete.

Många gånger visar det sig att styrelsen har helt olika syn på hur effektiv den är eller vilka frågor den bäst hanterar. Mätningen är därför mycket viktigt för att kunna sätta igång ett konkret utvecklingsarbete.

Sammantaget visar mätningen styrelsens samlade effektivitet och samarbetsförmåga. Därmed får varje styrelse ett unikt nuläge som utgångspunkt för sin utveckling och fortsatta samarbete.

Frågorna bygger på självskattning och handlar om hur arbetet fungerar i styrelsen.

Utvecklingsarbetet

En certifierad konsult hjälper styrelsen att gå från nuläge till önskat läge. I och med att styrelsen själv bestämmer vad den behöver utveckla blir utvecklingsarbetet ett samarbete mellan ledningsgruppen och konsulten vilket främjar en lyckad utveckling.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.