För Styrelser

Det finns flera skäl till att styrelser bör utvärdera sitt eget arbete. Först och främst visar det på god styrning och ansvarsskyldighet. Utvärdering underlättar lärande och ökar slutligen effekten av styrelsens arbete.

MTAM Gruppen har utvecklat ett utvärderingsverktyg för styrelsen kallat
BAM [Board Assesment Model].

BAM är utvecklat specifikt för styrelsen. BAM stärker styrelsens utvecklingsarbete och transparens mot organisationen samt externa intressenter. Precis som MTAM är BAM både ett utvärderingsverktyg och en utvecklingsmodell.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna.